Odmianowe nematodowe

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2017

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2017

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2017