Standardowe 2023

Zdrowotność liści – Doświadczenia Odmianowe SZP 2023 – średnia 8 lokalizacji
– III dekada sierpnia

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2023

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2023