Standardowe 2023

27 odmian, siedem lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie)

Technologiczny plon cukru – doświadczenia odmianowe 2023 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie) 2023

Plon korzeni – doświadczenia odmianowe 2023 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie) 2023

Polaryzacja – doświadczenia odmianowe 2023 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie) 2023

Zawartość melasotworów – doświadczenia odmianowe 2023 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie) 2023

Zdrowotność liści – doświadczenia odmianowe 2023 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Łojowice, Urbanowice, Wądroże Wielkie, Żerniki Wrocławskie) 2023

Porównanie zdrowotności liści – doświadczenie odmianowe w Brożcu (III dekada sierpnia)

Porównanie zdrowotności liści – doświadczenie odmianowe w Brożcu (III dekada sierpnia)

Technologiczny plon cukru – doświadczenia odmianowe 2023 – Lokalizacja Brożec z wysoką presją chwościka

Plon korzeni – doświadczenia odmianowe 2023 – Lokalizacja Brożec z wysoką presją chwościka

Polaryzacja – doświadczenia odmianowe 2023 – Lokalizacja Brożec z wysoką presją chwościka

Zawartość melasotworów – doświadczenia odmianowe 2023 – Lokalizacja Brożec z wysoką presją chwościka

Zdrowotność liści – doświadczenia odmianowe 2023 – Brożec

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2022-2023

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2022-2023

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2022-2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2022-2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2023

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2023

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2023

Zdrowotność liści – Doświadczenia Odmianowe SZP 2023 – średnia 8 lokalizacji
– III dekada sierpnia

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2023

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2023