Z nawożeniem substratem z biogazowni

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2019

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2019

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2019

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2019