Standardowe 2022

Technologiczny plon cukru – doświadczenia odmianowe 2022 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022

Plon korzeni – doświadczenia odmianowe 2022 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022

Polaryzacja – doświadczenia odmianowe 2022 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022

Zawartość melasotworów – doświadczenia odmianowe 2022 – 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowice, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022

Zdrowotność liści – Doświadczenia Odmianowe SZP 2022 – średnia 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowic, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022 – III dekada sierpnia

Zdrowotność liści – Doświadczenia Odmianowe SZP 2022 – średnia 7 lokalizacji (Bieglów, Buszkowic, Ciężkowice, Urbanowice, Brożec, Ozorzyce, Wądroże Wielkie) 2022 – II dekada września

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021-2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2022

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2022

PZW % synteza I liczenia – Doświadczenie odmianowe 2022

PZW % synteza końcowego liczenia – Doświadczenie odmianowe 2022