Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2021

Zdrowotność liści – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Plon Korzeni – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Kalkulacja kosztów zabiegów fungicydowych i cen nasion

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2018-2021

Plon Korzeni – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2018-2021

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2018-2021