Zmianowanie

PZW (%) po 28 dniach – Doświadczenie ze zmianowaniem 2019