Z nawożeniem substratem z biogazowni

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2013  

Plon Korzeni [t/ha]
Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2013  

Polaryzacja [%]
Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2013