Z nawożeniem mikroelementami – Bor

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami (Bor) 2013

Plon Korzeni  [t/ha]
Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami (Bor) 2013

Polaryzacja [%]
Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami (Bor) 2013