Odmianowe standardowe

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2020

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2020

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2020

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2020

Zawartość melasotworów – Doświadczenie odmianowe 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2018-2020

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2018-2020

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2018-2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2019-2020

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2019-2020

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2019-2020

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe 2020

Zdrowotność liści – Doświadczenia 2019 – 2020

Porażenie Aphanomyces – stopień porażenia

Porażenie Aphanomyces – stopień porażenia – średnia z trzech bonitacji

Porażenie Aphanomyces – średni stopień porażenia

Porażenie Aphanomyces – średni indeks porażenia z trzech bonitacji w skali 0-3

Porażenie Parchem – stopień porażenia

Porażenie Parchem– stopień porażenia – średnia z trzech bonitacji

Porażenie Parchem – średni stopień porażenia

Porażenie Parchem – średni indeks porażenia z trzech bonitacji w skali 0-3 porażonych