CONVISO 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie herbicydowe średnia – 2021

Plon Korzeni – Doświadczenie herbicydowe średnia – 2021

Polaryzacja – Doświadczenie herbicydowe średnia – 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenie herbicydowe średnia –  2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie herbicydowe 2020-2021

Plon Korzeni – Doświadczenie herbicydowe 2020-2021

Polaryzacja – Doświadczenie herbicydowe 2020-2021