Z nawożeniem mikroelementami 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2022

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2022

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2022

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2022