Techniki uprawy

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczeń z technikami uprawy 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2018

Plon korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2018

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2018

Plon korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2018

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2010-2018

Plon korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2010-2018

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2010-2018