Odmianowe z tolerancją na nematody

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2016

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2016

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2016

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – nematodowe  2016

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2016

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2016