Z terminami zbioru

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z  terminami zbioru 

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru