Techniki uprawy 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy Więcmierzyce 2022

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy Więcmierzyce 2022

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy Więcmierzyce 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z technikami uprawy Więcmierzyce 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2022

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2022

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2022

PZW % synteza I liczenia – Doświadczenie z technikami uprawy 2022

PZW % synteza końcowego liczenia – Doświadczenie z technikami uprawy 2022