Techniki uprawy

PZW % po 28 dniach – doświadczenie z technikami uprawy 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2020

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2020

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2020

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2020

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2020