Z nawożeniem substratem z biogazowni 2021

Technologiczny plon cukru

Plon korzeni

Polaryzacja

N-α aminowy

Wyniki nawożenia substratem 2013 – 2021