Z terminami zbioru

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Plon Cukru [t/ha]

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Plon korzeni [t/ha]

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Polaryzacja [%]

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Plon Cukru [t/ha]

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Plon korzeni [t/ha]

Doświadczenie Odmianowe z Terminami Zbioru 2013
Polaryzacja [%]