Odmianowe standardowe

PZW po 14 dniach [%] 
Doświadczenie Odmianowe 2013

PZW po 28 dniach [%]
Doświadczenie Odmianowe 2013

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe 2013

Plon Korzeni [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe 2013

Polaryzacja [%]
Doświadczenie Odmianowe 2013

[%] roślin porażonych przez parcha
Doświadczenie Odmianowe 2013

Stopień porażenia parchem
Doświadczenie Odmianowe 2013

[%] roślin porażonych przez aphanomyces
Doświadczenie Odmianowe 2013

Stopień porażenia przez aphanomyces
Doświadczenie Odmianowe 2013