Herbicydowe

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie herbicydowe 

Plon Korzeni – Doświadczenie herbicydowe 

Polaryzacja – Doświadczenie herbicydowe