Z nawożeniem Azotem

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem azotem 

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem azotem 

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem azotem