Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2022

Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji terminy zabiegów, dawki preparatów, zastosowane substancje czynne

Zdrowotność liści – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2022

Plon Korzeni – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2022

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2021-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2021-2022