Przechowalnictwo

Wyniki pomiaru: średniej temperatury w pryzmie okrytej i temperatur minimalnych powietrza – doświadczenie z przechowalnictwem 2020-2021.

Ograniczenie strat cukru po zastosowaniu okrycia włókniną – 0,36 t cukru /50 dni w stosunku do wariantu bez okrycia – doświadczenie z przechowalnictwem 2020-2021.

Wyniki doświadczenia z przechowalnictwa 2018 – 2020 .

Temperatury minimalne powietrza – Doświadczenia z Przechowalnictwa 2018-2021.

Średnie temperatury w pryzmie okrytej włókniną – Doświadczenia z Przechowalnictwa 2018-2021