Odmianowe nematodowe

PZW [%] po 14 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2018

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Średni technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Średni plon korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Średnia polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018

Średni technologizny plon cukru – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018

Średni plon korzeni – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018

Średnia polaryzacja – Doświadczenie odmianowe nematodowe – średnia 2015-2018