Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na Chwościka

Zdrowotność liści w stopniach COBORU
Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na Chwościka 2013

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na Chwościka 2013

Plon Korzeni [t/ha]
Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na Chwościka 2013

Polaryzacja [%]
Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na Chwościka 2013