Z nawożeniem NPK 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2021

Plon Korzeni – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2021

Polaryzacja – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2021