Odmianowe nematodowe

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2020

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Zawartość melasotworów – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019-2020