Z nawożeniem z substratem z biogazowni 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – jedna lokalizacja (Kondratowice) 2022

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – jedna lokalizacja (Kondratowice) 2022

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – jedna lokalizacja (Kondratowice) 2022

Zawartość azotu-α aminowego  Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – jedna lokalizacja (Kondratowice) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2022

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2022

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2022

Zawartość azotu-α aminowego  Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2022