Nawozowe 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2022

Plon Korzeni – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2022

Polaryzacja – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2022

Zawartość azotu α-aminowego  – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Ozorzyce) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2022

Zawartość azotu α-aminowego  – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2022