Z nawożeniem substratem z Biogazowni

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2015

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2015