Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka

Zdrowotność liści – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2019

Polaryzacja – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2019

Zdrowotność liści – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2019

Polaryzacja – Doświadczenie fungicydowez odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2019