Techniki uprawy

PZW (%) po 28 dniach – Doświadczenie z technikami uprawy 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2019

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2019