Odmianowe z tolerancją na nematody

Odmianowe nematodowe

  1. Doświadczenie prowadzone było w 1 lokalizacji –na Płd. Wschodzie, na II klasie gleby.
  2. Siew przeprowadzono w I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych 110 mm, w miesiącu wrześniu, wystąpiły znaczne opady deszczu 120 mm

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie Odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie Odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – nematodowe  2015

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2015

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – nematodowe 2015