Odmianowe standardowe

PZW [%] po 14 dniach – Doświadczenie odmianowe 2018

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe 2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe 2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe średnia 2017-2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe – średnia 2017-2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – średnia 2017-2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe – średnia 2016-2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe – średnia 2016-2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – średnia 2016-2018