Z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej

Średnia Zdrowotność liści w stopniach COBORU
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej

Średni Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Średni Plon korzeni [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Średnia polaryzacja [%]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Zdrowotność liści w stopniach COBORU
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Plon korzeni [t/ha]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej 

Polaryzacja [%]
Doświadczenie Odmianowe z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej