Z nawożeniem mikroelementami 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2021

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2021

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Brożec) 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021