Insektycydowe

PZW % – Doświadczenie insektycydowe 2020

Bieglów – % uszkodzeń szarkiem komośnikiem

Bieglów – % uszkodzeń pchełką burakową

Bieglów – % uszkodzeń śmietką burakową

Ozorzyce – % uszkodzeń pchełką burakową

Ozorzyce – % uszkodzeń mszycą burakową

Końcowa obsada roślin – Doświadczenie insektycydowe 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie insektycydowe 2020

Plon Korzeni – Doświadczenie insektycydowe 2020

Polaryzacja – Doświadczenie insektycydowe 2020