Z nawożeniem mikroelementami

Wyniki doświadczenia z nawożeniem mikroelementami

  1. Doświadczenie prowadzone było w 2 lokalizacjach – 1 na Płd. Wschodzie,1na Śląsku, na klasie gleb I i III.
  2. Siewy przeprowadzone były w III dekadzie marca i  I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych 70-100 mm, w miesiącu wrześniu na Wschodzie wystąpiły pierwsze znaczne opady deszczu 50 mm i w połowie października na Śląsku 50 mm.

Technologiczny Plon Cukru- Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2015

Plon Korzeni- Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2015

Polaryzacja- Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2015