Odmianowe standardowe

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie Odmianowe

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie Odmianowe

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 

 Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe