Odmianowe nematodowe

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2021

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – 2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – 2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – 2021

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – Doświadczenia Odmianowe  Nematodowe – średnia 2020-2021

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2021

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2021

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2019-2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe  Nematodowe – średnia 2019-2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2019-2021

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2019-2021

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2019-2021

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2019-2021