Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka

Zdrowotność liści – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2018

Plon korzeni – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2018

Polaryzacja – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka 2018

Zdrowotność liści – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2018

Plon korzeni – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2018

Polaryzacja – Doświadczenie fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji na chwościka – średnia 2013-2018