Nematodowe 2023

Doświadczenie odmianowe nematodowe 2023

Technologiczny plon cukru – doświadczenia odmianowe nematodowe 2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie – 550 jaj i larw, 21 cyst w 100g gleby

Plon korzeni – doświadczenia odmianowe nematodowe 2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie – 550 jaj i larw, 21 cyst w 100g gleby

Polaryzacja – doświadczenia odmianowe nematodowe 2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie – 550 jaj i larw, 21 cyst w 100g gleby

Zawartość melasotworów – doświadczenia odmianowe nematodowe 2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie – 550 jaj i larw, 21 cyst w 100g gleby

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Plon korzeni – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Polaryzacja – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Zawartość melasotworów – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Porównanie technologicznego plonu cukru odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023

Porównanie plonu korzeni odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023

Porównanie polaryzacji odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2022-2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Plon Korzeni – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Polaryzacja – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby

Zawartość melasotworów – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023 – Zasiedlenie gleby przez nicienie powyżej 500 jaj i larw, 20 cyst w 100g gleby melasotworów mmol

Porównanie technologicznego plonu cukru odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023

Porównanie plonu korzeni odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023

Porównanie polaryzacji odmian standardowych i tolerancyjnych – Doświadczenia odmianowe nematodowe – średnia 2021-2023

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2023

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2023