Odmian nowozarejestrowanych

Technologiczny plon cukru

Plon korzeni

Polaryzacja

Zawartość potasu

Zawartość sodu

Zawartość azotu α-aminowego

Zdrowotność liści – wariant z ochroną fungicydową

Zdrowotność liści – wariant bez ochrony fungicydowej