Przechowalnictwo 2021

Wyniki pomiaru: średniej temperatury w pryzmie okrytej i temperatur minimalnych powietrza – doświadczenie z przechowalnictwem 2021-2022

Polaryzacja doświadczenie z przechowalnictwem 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2021-2022

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2021-2022

Ograniczenie strat cukru po zastosowaniu okrycia włókniną – 0,363 t cukru /54 dni w stosunku do wariantu bez okrycia – doświadczenie z przechowalnictwem 2020-2021

Doświadczenia z Przechowalnictwem 2018/2019 – 2021/2022

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru/ha)

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru/ha)