Odmianowe standardowe

Doświadczenie odmianowe

  1. Doświadczenie prowadzone było w 7 lokalizacjach – 3 na Płd.Wschodzie, 4 na Śląsku, na klasach gleb od I do III.
  2. Siewy przeprowadzone były w III dekadzie marca i I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych, w zależności od lokalizacji spadło 70-150 mm; w miesiącu wrześniu wystąpiły znaczne opady deszczu na Wschodzie 50-120 mm i w połowie października na Śląsku 30-60 mm.
  5. Końcowy wynik zestawiony jest z 6 lokalizacji – wykluczone zostało jedno doświadczenie.
  6. Wykluczenie spowodowane było wpływem ekstremalnej suszy, która trwała nieprzerwanie od miesiąca maja do września.

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie Odmianowe

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie Odmianowe

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2015

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2015