Odmianowe standardowe

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2021

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2021