Odmianowe standardowe

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2021

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia osiem lokalizacji 2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia osiem lokalizacji 2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia osiem lokalizacji 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe – średnia osiem lokalizacji 2021

Zdrowotność liści – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2020-2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2019-2021

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2019-2021

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – średnia 2019-2021