Nematodowe 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia dwie lokalizacje (Włostów, Turów) 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021-2022

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe – Doświadczenia Odmianowe  Nematodowe – średnia 2021-2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe  Nematodowe – średnia 2021-2022

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021-2022

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021-2022

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2021-2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe  Nematodowe – średnia 2020-2022

Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

Średni Plon Korzeni – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

Średnia Polaryzacja – Doświadczenia Odmianowe Nematodowe – średnia 2020-2022

PZW % synteza I liczenia – Doświadczenie odmianowe nematodowe 2022

PZW % synteza końcowego liczenia – Doświadczenie nematodowe 2022