Z nawożeniem azotem

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2016

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2016

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2016

Azot  α–aminowy – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2016