Odmianowe standardowe PDO 2022

PZW % – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2022