Techniki uprawy 2023

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie z technikami uprawy 2023