Techniki uprawy 2023

PZW % po 21 dniach – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

PZW % po 28 dniach – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

Więcmierzyce – doświadczenie z technikami uprawy 17.04.2023

Więcmierzyce – doświadczenie z technikami uprawy 10.07.2023

Więcmierzyce – doświadczenie z technikami uprawy 31.08.2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z technikami uprawy 2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2023

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2023

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy – średnia 2017-2023